top of page

Enhver ceremoni eller ritual udført af en inter-religiøs præst vil kunne foretages i private hjem, i naturen eller andre steder efter ønske, -med visse praktiske forbehold.

Følgende er eksempler på, hvad jeg tilbyder som inter-religiøs præst:

 

velsignelse og navngivning af børn

overgangsritualer

bryllupper

begravelser

forberedelse af egen begravelse

skilsmisseritualer

ceremonier i forbindelse med aborter eller dødfødte børn

indvielser af bolig inden indflytning

afsked med bolig ved flytning

begravelse af kæledyr

sjælearbejde

"Ud fra mit dybe ønske om at integrere min sidste afsked med livet i mit nuværende liv,

mens der endnu ingen fysiske tegn er på,

at denne afsked er nær, begyndte jeg et sam-arbejde med Nanna i form af månedlige møder.

Sammen gennemgår vi mit liv fra

fødsel til nutid, og dette er så givende!

 

Det gør det muligt for mig at få øje på tråde,

der hidtil har slynget sig usynligt

gennem mit liv, for at opdage,

hvilke kvaliteter var og er væsentlige for mig,

og for at huske alle de mennesker og begivenheder, der har været af afgørende betydning i mine forskellige livsfaser.

Det hjælper mig at klarlægge de indsigter,

jeg ønsker at videregive til mine børn og børnebørn, og det er disse indsigter Nanna bruger som indhold i min begravelses-ceremoni. Vi drøfter ligeledes mine ønsker om alle praktiske forhold omkring min død,

vi drøfter tekster, musik og sang,

og Nanna hjælper mig at få overblik over

alle de tiltag, der skal til for at jeg føler,  

at jeg kan afrunde mit liv uden at efterlade en masse rod og løse tråde.

Gennem dette berigende samarbejde føler jeg, hvordan mit liv begynder at tone frem som

ét stort kunstværk, hvor alle omveje og kriser danner væsentlige forbindelser,

og hvor min afsked med livet og med alle

mine dyrebare er farven, der til sidst binder

hele kunstværket sammen."

 

Annelies Dannevang

Nanna Boisen   Inter-religiøs præst   www.inter-religion.dk   nb@inter-religion.dk

bottom of page