top of page

Hvem er jeg?

 

Mit navn er Nanna Boisen født 1967,  jeg er uddannet på et inter-religiøst præsteseminarium i London, og er registreret ved ROSIM - Register of  One Spirit Interfaith Ministers, - se www.onespiritinterfaithfoundation.org

 

Jeg er oprindeligt uddannet gemmolog ved Gemological Institute of America i Californien, og har siden studeret psykoterapi på Persephone Institute UK, med mere end 18 års erfaring med supervision, terapi og traumehealing af voksne.

Jeg er bosat i Nordsjælland i Danmark, og tilbyder ceremonier og sjælearbejde på dansk og engelsk.

Aftaler:

Som inter-religiøs præst arbejder jeg selvstændigt, og er ikke tilknyttet nogen kirke, tempel eller moske.

 

Jeg aflønnes af hver enkelt jeg arbejder med, og prisen afhænger af arbejdets omfang og tid.

 

Jeg er under kontinuerlig supervision som vejleder, terapeut og inter-religiøs præst for at sikre støtte, udvikling og kvaliteten af mit arbejde.

Efter behov kan kontakten til mig underlægges tavshedspligt fra min side, som gives skriftligt. Min egen supervision vil ikke berøre klienthistorier direkte, ligesom at klientnavne ikke nævnes.

 

Typisk vil en kontakt til mig skriftligt på mail afklare, om jeg er i stand til rent tidsmæssigt at tilbyde min hjælp. Dernæst vil vi telefonisk afklare dit eller Jeres behov, og vi aftaler derefter et møde. På mødet bliver vi klar over, om dit eller Jeres ønske kan opfyldes af mig, og derefter kan vi indgå en skriftlig aftale. Først når den skriftlige aftale er indgået tager jeg betaling for mig tid.

 

Møder efter aftalens indgåelse kan også ske på Skype eller telefon.

Nanna Boisen   Inter-religiøs præst   www.inter-religion.dk   nb@inter-religion.dk   

bottom of page